TR-PTSA

70-55-3

TDS、MSDS咨询
结构式:
应用:荧光染料、增塑剂、合成树脂、涂料、消毒剂以及木材加工光亮剂
COPYRIGHT © 2018 TRONLY. ALL RIGHTS RESERVED 备案号:苏ICP备05004835号